Suc6 Consulting - kredietbemiddelaar
 
Aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheekvorm die sinds enige tijd ook in België te verkrijgen is. Zoals de naam het reeds aangeeft, betaalt men gedurende de gehele looptijd enkel intresten op het ontleende bedrag; er is dus geen aflossing van het kapitaal: aflossingsvrij. Op het einde van het krediet wordt het ontleende bedrag ineens terugbetaald. Meestal wordt aan dit soort krediet een spaarplan gekoppeld om op het einde van de looptijd het krediet terug te kunnen betalen.

Rekenvoorbeeld

De aanvragers in het rekenvoorbeeld zijn belastingplichtig. Om het krediet volledig aflossingsvrij te kunnen nemen, brengen zij een bedrag van € 43 000 aan eigen spaargelden in, waardoor het kredietbedrag uitkomt op € 120 000, zijnde 80% van de waarde van de woning. De rentevoet voor dergelijk krediet bedraagt 5,40%, de maandelijks te betalen intresten komen dus overeen met een bedrag van € 540. Het bedrag van € 120 000 blijft gedurende de gehele looptijd van het krediet openstaan; aan het einde van de looptijd wordt dit terugbetaald of vragen de aanvragers een nieuw krediet aan, aan de dan geldende kredietvoorwaarden. Meestal wordt bij dit type krediet een spaarplan genomen om gedurende de looptijd het kredietbedrag of een gedeelte ervan bij elkaar te sparen.

Back