Suc6 Consulting - kredietbemiddelaar
 
Een hypothecaire lening ?

In het oude Grieks betekent "hupothčkč" "onderpand". Dit wil zeggen dat de waarborg voor een krediet bestaat uit een goed, een gebouw dat als het ware in pand wordt gegeven. Men zegt dan dat dit gebouw gehypothekeerd is. In geval van wanbetaling heeft de uitlener een voorkeurrecht op de andere eventuele schuldeisers als de lener zou verplicht worden om zijn goed, zijn gebouw te verkopen om zijn schulden te vereffenen.

Voor een aankoop, een verbouwing, nieuwbouw voordeel halen uit adviezen die precies aan Uw behoeften voldoen.

Toegelaten doeleinden

De hypothecaire lening kan dienen om de aankoop, de bouw of de verbouwing van een onroerend goed te financieren (huis, flat...), maar ook voor de aankoop van bouwgrond en de afbetaling van kredieten met hetzelfde doel. Hergroepering van kredieten wordt ook aanvaard, om verschillende lopende kredieten te kunnen aflossen. Uw projecten kunnen slaan op:

  • Een gebouw kopen (huis, flat,…)
  • Bouwgrond kopen (eventueel gepaard gaan met bouwen)
  • Een woning bouwen, inrichten of renoveren
  • Bestaande kredieten hergroeperen, een bestaande hypothecaire lening overnemen.
Vaste en variabele rentevoet
  • Het krediet met vaste rentevoet
  • Met een vaste rentevoet weet u vooraf zeker hoeveel u gedurende de hele looptijd van het krediet moet betalen.

  • Het krediet met variabele rentevoet
  • Met het krediet met variabele rentevoet kunt u de realiteit van de financiële markten ten beste volgen... lees verder

Quotiteit

De quotiteit van een lening is de verhouding tussen het bedrag dat u wil lenen en het totaal van de waarborgen die u inbrengt. De verkoopwaarde van het goed of de goederen die u in waarborg geeft, wordt bepaald door een erkend onafhankelijk expert... lees verder

Looptijd

Het hypothecair krediet is meestal een krediet over een lange periode. De looptijd bepaalt u grotendeels zelf... lees verder