Suc6 Consulting - kredietbemiddelaar
 
125% hypotheek

Een 125% hypotheek is ideaal voor jonge mensen (max. 35 jaar) die een woning willen kopen en nog maar weinig eigen middelen hebben gespaard. Men krijgt immers de mogelijkheid om tot 125% van de vrije verkoopwaarde van de woning te lenen, aan een intrestvoet die normaal gegeven wordt aan leningen waarvan de quotiteit kleiner is dan 75%. Het krediet is een totaalproduct: inclusief aankoop- en notariskosten, schuldsaldoverzekering en borgtochtverzekering (deze wordt afgesloten ter dekking van het ontleende gedeelte boven de 100%).

Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan deze hypotheek: Het kredietbedrag is maximaal 400 000 euro en is beperkt tot 125% van de aankoopprijs van de woning. Duurtijd is max. 25 jaar en mag de 65e verjaardag van de kredietnemer niet overschrijden. Het krediet kan enkel door een natuurlijke persoon onderschreven worden. De lening geldt enkel voor privé-doeleinden. Het krediet is steeds gekoppeld aan een schuldsaldoverzekering met eenmalige premie plus een borgtochtverzekering.

Rekenvoorbeeld

Twee echtgenoten, man (35 jaar) en vrouw (34 jaar), kopen een pand van € 150 000 (vrije verkoopwaarde). Zij beschikken over een spaarreserve van € 20 000, maar willen dit bedrag graag behouden als buffer tegen onverwachte uitgaven, en wensen alle kosten mee te financieren. Ze opteren voor een lening met een duurtijd van 25 jaar en met een 5-jaarlijks herzienbare rentevoet met een maximumstijging van 2%. Ze wensen een schuldsaldoverzekering (overlijdensverzekering) af te sluiten voor elk de helft van het te ontlenen kapitaal.

Back