Suc6 Consulting - kredietbemiddelaar
s
 
Quotiteit

De quotiteit van een lening is de verhouding tussen het bedrag dat u wil lenen en het totaal van de waarborgen die u inbrengt. De verkoopwaarde van het goed of de goederen die u in waarborg geeft, wordt bepaald door een erkend onafhankelijk expert. Deze verkoopwaarde komt overeen met de prijs van het goed bij een onderhandse verkoop. Soms kan de aankoopprijs van het goed lager liggen dan de verkoopwaarde volgens de expert. Normaal dient dan de aankoopprijs als basis voor de berekening van de quotiteit. Het tarief van de rentevoeten voor het krediet stemt dan overeen met de verschillende mogelijke quotiteiten. De maximale quotiteit van een lening is beperkt tot 125%.

Voor verrichtingen van meer dan 100%, kunt u kiezen uit drie mogelijkheden :

  • Ofwel een borgtochtverzekering sluiten die dit bijkomend risico zal dekken;
  • Ofwel een hypothecair krediet aangaan voor 100% van de waarde bij "onderhandse verkoop" en de rest financieren met een consumentenkrediet;
  • Ofwel bijkomende waarborgen inbrengen bijvoorbeeld roerende waarden die het mogelijk maken om de 100% quotiteit niet te overschrijden.

Back